Любов Тупичак

доцент,
кандидат технічних наук

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -
Методи опрацювання великих даних КН-3,ІСТ-3 303
2 Методи опрацювання великих даних КН-3,ІСТ-3 405
Методи опрацювання великих даних КН-3,ІСТ-3 405

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 - - -

Посада

Доцент кафедри інформаційних систем та технологій у видавничо-поліграфічних процесах Української академії друкарства

Освіта

Закінчила Українську академію друкарства за спеціальністю «Видавнича справа та редагування», здобула ОС "Магістр" у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спецальністю "Державне управління". Захистила в Українській академії друкарства дисертаційну роботу на тему «Інформаційні технології підтримки управлінських рішень в освітньому процесі з використанням логіко-когнітивних методів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»

Публікації

 • 21 праць у наукових фахових виданнях України й інших держав, 5 з яких у виданні, що входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus, 3 Scopus,
 • 12 публікацій у матеріалах науково технічних і науково-практичних конференцій,
 • 5 публікацій в інших фахових виданнях: «Ефективність державного управління», «Модернізація системи державного управління: теорія та практика».
 • 1 монографія "Систематологія управлінських рішень в освітньому процесі"  

Професійна діяльність

 • сфера інноваційного розвитку академії та інтеграція інформаційних технологій в освітній процес (імерсивні технології), популяризація неформальної та дуальної освіти;
 • сприяння працевлаштування здобувачів вищої освіти та здійснення моніторингу кар'єри випускників;
 • проведення аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює академія;
 • забезпечення співпраці з підприємствами, установами та організаціями (стейкхолдерами), які є потенційними працедавцями; 
 • інклюзія та її інтеграція в освтній процес через іТ

Наукові інтереси

 • Інформаційно-когнітивні концепції процесів інтелектуальної діяльності особи під час прийняття рішень у кризових умовах.
 • Розроблення інформаційних технологій підтримки управлінських рішень в освітньому процесі з використанням логіко-когнітивних методів для підвищення якості навчального процесу та рівня компетентності фахівців.
 •  Аналіз технологій і тенденцій роботи  в Big Data середовищі.
 •  Сучасні реляційні та нереляційні (NoSQL) підходи до збереження даних.
 • Використання імерсивних технологій в освіті.
 • Академічна доброчесність як основа сталого розвитку ЗВО в Україні.
   

Контактна інформація

ltupychak@gmail.com

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору