Міжнародна діяльність УАД спрямована передусім на підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі в міжнародних грантах і проектах; обміну студентами та викладачами академії та закордонних навчальних закладів; проведення спільних з зарубіжними закладами вищої освіти наукових розробок; участі у міжнародних конференціях та виставках; співпраці із закордонними фірмами передовими в галузі поліграфічних матеріалів, технологій та обладнання; підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук) для іноземних держав; навчання іноземних студентів.

Академія успішно розвиває міжнародну співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, видавництвами та поліграфічними підприємствами Німеччини, Польщі, Китаю, Словаччини, Туркменістану, Узбекистану, Чехії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та інших країн.

Відповідно викладачі кафедри мають можливість проходити стажування та читати лекції в закордонних навчальних закладах. Так, зав.кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій проф. Сеньківський В.М. прочитав курс лекцій з основ поліграфії та моделювання видавничо-поліграфічних процесів у Краківському педагогічнрму університеті за програмою подвійного диплому. Це дає можливість збагачувати лекційний матеріал, який використовується у викладанні дисциплін навчальними закладами-партнерами, обмінюватися досвідом подання лекційного матеріалу з огляду на специфіку наявного науково-методичного забезпечення тої чи іншої країни, досвіду використання програм-мультиплікаторів у навчальному процесі.

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з профільними кафедрами багатьох іноземних університетів, зокрема: 

  • Варшовської політехніки (м. Варшава, Польща), 
  • Технічним університетом Молдови (Молдова), 
  • Бергським університетом (м. Вуперталь, Німеччина), 
  • Університетом Любляни (Словенія), 
  • Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща), 
  • Вищою технічною школою (м. Кросно, Польща) 

та іншими зарубіжними ВНЗ. 

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору