Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, залучаються до госдовірних НДР, роботи у науковій лабораторій кафедри, лабораторії адитивних технологій, реалізації наукових тем кафедри та індивідуальних тем досліджень викладачів під час освітнього процесу на ОП. Також студенти активно беруть участь в наукових конкурсах, зокрема “Молодь і поліграфія”, виступають на студентських науково-практичних конференціях і семінарах, що проходять щорічно в УАД, та публікують свої наукові праці у співавторстві зі своїми науковими керівниками у фахових збірниках “Наукові записки УАД”, “Поліграфія та видавнича справа”, “Квалілогія книги” та “Комп’ютерні технології друкарства”.

Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських наукових робіт. За результатами захисту магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Деякі напрямки студентської наукової роботи:

  • Методи і засоби штучного інтелекту
  • Методи і засоби аналізу великих даних (Big Data)
  • Глибинний аналіз текстів за допомогою технологій Text Mining
  • Хмарні обчислення
  • Методи візуалізації даних у наукових дослідженнях
  • Моделювання та оптимізація процесів проектування електронних ресурсів;
  • Прогнозування якості та розрахунок альтернативних варіантів реалізації технологічних процесів;
  • Проектування інформаційних систем;
  • Інформаційна безпека електронних ресурсів;

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору