Карта курсів

Семестр 1

Менеджмент видавничо-інформаційної сфери
Cистемний аналіз
Методи наукових досліджень
Архітектура розподілених систем
Системи машинного навчання
Організація баз даних та баз знань
Моделювання інформаційних систем і процесів
Формування якості технологічних процесів
Моделювання технологічних систем у поліграфії
Інформаційні системи в менеджменті
Оптимізаційні методи та моделі
Цифрові медіа технології
Основи паблік-рилейшенз
Маркетинг
Філософія глобальних проблем сучасності
Організація та економіка видавничого підприємництва
Ризикологія
Безпека бізнесу
Культура наукової мови
Іноземна мова ділового спрямування
Формування наукових публікацій

Семестр 2

Методи і засоби візуалізації даних
Інтелектуальна власність
Створення інтерактивних медіа
Системи комп'ютерного зору
Системи керування контентом
Проектування аудіо і відео
Мультимедійне видавництво
Опрацювання текстової інформації
Нейронні мережі
Технології електронної комерції

Семестр 3

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Магістерська кваліфікаційна робота

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору