Карта курсів

Семестр 1

Українська мова професійного спрямування
Історія і культура України
Математичний аналіз
Дискретна математика
Лінійна алгебра
Фізика
Основи програмування і алгоритмічні мови
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 2

Комп’ютерна математика
Математичний аналіз
Основи інформаційних технологій видавничої сфери
Основи електротехніки та електроніки
Прикладне програмування
Архітектура комп'ютерних систем
Веб-технології та Веб-дизайн
Опрацювання текстової інформації
Правознавство
Соціологія
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 3

Основи комп’ютерних мереж
Алгоритми і структури даних
Веб-програмування
Операційні системи
Цифрові медіатехнології
Теорія ймовірностей
Основи дизайну
Теорія кольору
Комп'ютерна графіка
Відеозйомка
Макетування і верстання поліграфічної продукції
Філософія
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 4

Об'єктно-орієнтоване програмування
Організація баз даних
Технології захисту інформації
Математична статистика
Основи економічної теорії
Розробка програмних інтерфейсів
Опрацювання аудіо і відео інформації
Комунікативний дизайн
Системи управління Веб-контентом
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 5

Проектування інформаційних систем
Розроблення видавничих клієнт-серверних систем
Інфраструктура ІТ
UX-дизайн
Теорія інформації
Математичні методи дослідження операцій
Інвестування
Чисельні методи
Мікропроцесорна техніка
Промдизайн і конструювання паковань
Інтелектуальна власність та авторське право
Виробничо-технологічна практика
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 6

Системний аналіз
Шаблони розробки програмних систем
Інфраструктура ІТ
Методи і системи штучного інтелекту
Технології віртуальної і доповненої реальності
Методи опрацювання великих даних
Логістика
Прикладна теорія цифрових автоматів
Політологія
Організація, нормування і оплата праці
Маркетинг в ІТ-сфері
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 7

Тестування та забезпечення якості ІТ проектів
Командна робота
Програмування для мобільних платформ
Програмування РІС-контролерів
Інтелектуальний аналіз даних
Цифрові системи керування
Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях
Комп’ютерні видавничі системи
Адміністрування хмарних сховищ даних
Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Підприємництво в ІТ-сфері
Іноземна мова професійного спрямування

Семестр 8

Методи і моделі прийняття рішень
Бізнес планування
Управління IT-проектами
Рекламні медійні технології
Іноземна мова професійного спрямування
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Електронна комерція
Виробничо-кваліфікаційна практика
Бакалаврська кваліфікаційна робота

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору