Всеволод Сеньківський

завідувач кафедри, професор,
доктор технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
4 Моделювання інформаційних систем і процесів ВП-5 401
Моделювання інформаційних систем і процесів ВП-5 401

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
5 Моделювання інформаційних систем і процесів КН/ІСТ-5 306
Моделювання інформаційних систем і процесів КН/ІСТ-5 306

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Консультація аспірантів А 409
Консультація аспірантів А 409
3 Консультація аспірантів А 409
Консультація аспірантів А 409

Професійна діяльність

В Українській академії друкарства працює з 1986 року. Досконало володіє сучасними методами викладання дисциплін, запровадив у навчальні курси передові методи навчання, орієнтовані на розвиток творчих навичок у студентів та вміння застосовувати отримані знання для створення моделей прогностичного оцінювання якості реалізації видавничо-поліграфічних процесів; керує магістерськими роботами. Ініціював відкриття в академії при кафедрі, очолюваній професором Сеньківським В.М., нових спеціальностей «Комп’ю­терні науки» та «Інформаційні системи та технології». Видав три навчальні посібники (один з грифом МОН України), ряд методичних вказівок для проведення лабораторних робіт. У 2016 р. в рамках міжнародної угоди прочитав курс лекцій для магістрів Краківського педагогічного університету. Багаторазовий голова ДЕК у Львівському національному університеті ім. Івана Франка та Національному університеті «Львівська політехніка». 

Наукова діяльність

Опублікував понад 250 праць, у тому числі 10 монографій. Створив наукову школу «Інформаційні технології проектування друкованих та електронних видань». Підготував 17 кандидатів наук, два з яких завідувачі кафедр, решта – викладачі вищих навчальних закладів Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Бережан. Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в національному університеті «Львівська політехніка» та Українській академії друкарства. Входить до складу редколегій трьох фахових науково-технічних збірників Української академії друкарства.

Нагороди

За сумлінну і плодотворну працю професор Сеньківський В.М. нагороджений Знаком «Відмінник освіти України», Знаком МОН України «За наукові досягнення», відзначений премією Західного наукового центру Національної академії наук України.

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору