Юрій Ратушняк

доцент,
кандидат технічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Організація баз даних КН-21, ІСТ-21 401
Організація баз даних КН-21, ІСТ-21 401
3 Системи комп’ютерного зору КН-5, ІСТ-5 401
Системи комп’ютерного зору КН-5, ІСТ-5 401
4 Системи комп’ютерного зору КН-5 419
Системи комп’ютерного зору ІСТ-5 419

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Організація баз даних ІСТ-21 303
Організація баз даних ІСТ-21 303
4 Організація баз даних КН-21 303
Організація баз даних КН-21 303

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Нереляційні бази даних ІСТ-31 304
3 Нереляційні бази даних ІСТ-31 405
Нереляційні бази даних ІСТ-31 405
4 Методи опрацювання великих даних КН-31 405
Методи опрацювання великих даних КН-31 405
5 Методи опрацювання великих даних КН-31 303
Методи опрацювання великих даних КН-31 303

Посада

доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства

Освіта

  • на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.06 — інформаційні технології

Наукові інтереси

  • Математичні моделі, методи, алгоритми, засоби для проектування, розроблення і модернізації системи комп’ютерного зору та машинного навчання у певній предметні галузі.
  • Методи і засоби створення мультимедійних інформаційних систем.
  • Розв'язання науково-прикладних задач видавничо-поліграфічної галузі (зокрема, удосконалення технології проектування, розроблення й розповсюдження електронних видань).
  • Застосування методів та засобів інформаційних технологій для реалізації економічної безпеки галузей господарювання.

Публікації

  • 19 праць опубліковано у наукових фахових виданнях України й інших держав
  • 17 праць — у матеріалах наукових, науково-технічних і науково-практичних конференцій (у т. ч. міжнародних)
  • співавтор чотирьох монографій

Оголошення

Психологічна допомога «Я за Тебе»
Студенте! Якщо тобі потрібно прийняти оптимальне рішення в різних ситуаціях життєвого досвіду, розібратися в суті проблемної ситуації...

Детальніше 

Студенте!!!
Якщо тобі потрібна духовна підтримка, і тобі важко прийняти рішення або знайти вихід із важкої життєвої ситуації...

Детальніше 

На гору